گزارش ویژه: نگاهی به گزارش کنگرة آمریکا: از شکنجه در بازداشتگاه‌های سیا


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۷ دی ۱۳۹۳ , December 28 2014
  سال نهم، شماره 458
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: A6EAB47
چکیده: پس از 5 سال و نه ماه، برنامة بازداشت و بازجویی جنگ با تروریسم سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) مورد بررسی قرار گرفته است. این کمیته، نهم دسامبر 2014، خلاصه پانصد صفحه‌ای گزارش این برنامه را در دوران پس از یازده سپتامبر 2001 منتشر کرد. این نوشتار به بررسی سوابق تهیة این گزارش، یافته‌های اصلی تحقیق و عکس‌العمل‌های سیاستمداران آمریکا درخصوص محتوای گزارش و انتشار آن پرداخته است.
موضوع(ات): حقوق بشر - ایالات متحده؛ شکنجه و آزار - ایالات متحده؛ سازمان اطلاعاتی - ایالات متحده؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: