امنیت در دیگرهراسی: کنفرانس امنیتی هرتزلیا


منبع: نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ , September 22 2017
  شماره 100,  127
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: A617777
چکیده: رژیم صهیونیستی طی سال‌های اخیر کوشیده با برگزاری یک کنفرانس امنیتی منظم به نام «کنفرانس امنیتی هرتزلیا» در سطح بین‌المللی، به‌نوعی از یک‌سو مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات امنیتی داخلی خود و سپس مسائل امنیتی پیرامونی و بین‌المللی را که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با این رژیم ارتباط پیدا می‌کند برگزار کند. نوشتار حاضر به بررسی مهم‌ترین اهداف و آخرین کنفرانس امنیتی هرتزلیا پرداخته است.
موضوع(ات): اسرائیل - سیاست خارجی؛ اسرائیل - امنیت ملی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: