بررسي علل بروز تروريسم در جغرافياي جهان اسلام


منبع: فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ , September 21 2016
  سال هفدهم، شماره 66
نویسنده (گان):بيژني، مهدي ؛
کدبازیابی: A4CACEF
چکیده: تروريسم از گذشته‌هاي دور در مناطق مختلف جهان، ابزاري براي كسب اهداف مورد استفادۀ گروه‌هاي تروريستي بوده و از اواخر قرن بيستم با گسترش و پيوند شبكه‌هاي تروريستي در سطح جهان، اندك‌اندك به پديده‌اي بين‌المللي تبديل شده است. در اين دورۀ زماني، گروه‌هاي تروريستي فعال در جغرافياي اسلام به دلايل مختلف بيش از ساير نقاط دنيا هستند و اين وضعيت سبب شده كه عده‌اي پديدۀ مذكور را برآمده از تحولات دروني كشورهاي اسلامي به‌ويژه خاورميانه قلمداد كنند. به باور نویسنده، عوامل مختلفي در بسترسازي تروريسم در گسترۀ جغرافيايي مذكور نقش دارند، اما اهداف فايده‌انگارانه و ابزاري آمريكا به‌عنوان قدرت هژمون جهاني و بازيگران منطقه‌اي متحد آن، سهم اصلي را در قوام و دوام گروه‌هاي تروريستي بر عهده دارند.
موضوع(ات): کشورهای اسلامی - سیاست و حکومت؛ تروریسم؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: