گزارش ویژه: اقتصاد ایران پس از برجام از نگاه اندیشکده‌ها و رسانه‌های خارجی


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۵ , October 16 2016
  سال یازدهم، شماره 616
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: A3E6B51
چکیده: این نوشتار به بررسی مهم‌ترین دستاوردهای برجام از دیدگاه‌های منتشرشده در اندیشکده‌ها و رسانه‌های خارجی، پرداخته است. به باور نویسنده، پیش‌بینی موقعیت اقتصادی ایران بدون اجرای برجام چندان دشوار نیست و گرچه ممکن است برای مشاهدۀ آثار مثبت اجرای برجام به زمان بیشتری نیاز باشد، اما درک آثار مخرب تشدید تحریم‌ها بر اقتصاد ایران به زمان زیادی نیاز ندارد.
موضوع(ات): ایران - اوضاع اقتصادی؛ رسانه‌های گروهی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: