جامعه مدنی و تغییر در خاورمیانه
Civil Society and Change in the Middle East


منبع: Institute of Strategic Thinking
تاریخ: ۹ آذر ۱۳۹۲ , November 30 2013
  978-605-5386-07-8
نویسنده (گان):Aktay. Yasin؛ El Sharkway. Pakinam; Usayl. Ahmet؛
کدبازیابی: A2A1626
چکیده: کتاب حاضر منتخبی از مقالات ارائه‌شده به دومین کنگره علوم اجتماعی ترکی - عربی است. کتاب حاضر بعد از مقدمه‌ای درباره کنگره علوم اجتماعی ترکی ـ عربی در سه بخش به بررسی جامعه مدنی و تغییر در خاورمیانه پرداخته است. بخش اول با نام «دولت، شهروندی و جامعه مدنی» در 3 مقاله به رابطه دولت‌ها با رسانه‌ها، اقدامات شهروندی در ترکیه و تغییر هویت عربی پرداخته است. بخش دوم به نقش جامعه مدنی، فرهنگ و کارگزار در تغییرات اجتماعی خاورمیانه پرداخته و شامل 5 مقاله در این زمینه است. بخش سوم به جنبش‌های اجتماعی و انقلاب در کشورهای عربی خاورمیانه اختصاص یافته و در پنج مقاله موضوعاتی چون جنبش‌های کارگری و دانشجویی در هند، نقش جامعه مدنی در ناآرامی‌های سوریه، و بازوی نظامی حزب‌الله را مورد بررسی قرار داده است.
موضوع(ات): جامعه‌شناسی؛ علوم سیاسی؛ مطالعات فرهنگی؛ خاورمیانه؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: