بولتن قفقاز: رویدادها و تحلیل‌ها (۱۱)


منبع: / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌الملللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۸۸ , December 21 2009
 TISRI,  88/104/240,  ۵۴,  تهران
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: A084045
چکیده: بولتن حاضر سعی دارد تحولات دو ماه گذشته در منطقه قفقاز را مورد بررسی قرار دهد. در این رابطه تحولات کشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان به تکفیک مورد توجه بوده و تحولات منطقه قره‌باغ نیز به‌طور جداگانه بررسی می‌شود.
موضوع(ات): قفقاز ـ سیاست و حکومت؛ قفقاز ـ روابط خارجی ؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: