بولتن قفقاز: رویدادها و تحلیل‌ها (7)


منبع: / انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۸۷ , March 15 2009
  164/104/88,  72,  تهران
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 9E5B862
چکیده: برگزاری رزمایش ناتو در خاک گرجستان، تحولات در عرصه مناقشه قره‌باغ به‌دلیل تحرکات جدید بازیگران دخیل، حادثه دانشگاه نفت باکو، و رفتارهای آذربایجان درخصوص واقعه هولوکاست ازجمله تحولات مهم در حوزه قفقاز در اردیبهشت‌ماه 88 بوده که در این شماره از بولتن به آن پرداخته می‌شود.
موضوع(ات): قفقاز - سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: