Perspectives on Turkish Foreign Policy
دیدگاه‌هایی در مورد سیاست خارجی ترکیه


منبع: / (Center on the U.S. and Europe at Brookings (CUSE
تاریخ: ۸ آذر ۱۳۸۹ , November 29 2010
نویسنده (گان):؛
مترجم (ان): بروکینگز؛
کدبازیابی: 9CC6C60
چکیده: موسسه بروکینگز در تاریخ 29 نوامبر 2010 نشستی را به منظور بررسی سیاست خارجی ترکیه و روابط این کشور با امریکا با سخنرانی احمد داوود اوغلو برگزار کرد. داوود اوغلو که موضوع سخنرانی خود را سیاست خارجی ترکیه و چگونگی همکاری این کشور با آمریکا در جهان چند قطبی قرار داده بود، قبل از آغاز مطالبش عنوان کرد که صحبت نمودن از سیاست خارجی، ما را به بررسی سیاست داخلی، زمینه‌های فرهنگی، ساختار اجتماعی و اقتصادی ملزم می‌دارد. به اعتقاد وی برای تحلیل سیاست خارجی ترکیه نباید این مقوله را تنها به عنوان سیاست یک حزب اسلام‌گرا در نظر گرفت بلکه عوامل فرهنگی، داخلی، اجتماعی و اقتصادی را باید به صورت منظومه‌ای برای تحلیل سیاست خارجی این کشور در نظر گرفت.
موضوع(ات): ترکیه - سیاست خارجی؛ ترکیه - روابط خارجی - ایالات متحده ؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ترکیه؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: همایش
شاخه‌های مرتبط: