Detained, Beaten, Deported: Saudi Abuses against Migrants during Mass Expulsions
بازداشت،‌ آزار، اخراج: بدرفتاری عربستان سعودی با مهاجران در جریان اخراج‌های گروهی


منبع: دیده‌بان حقوق بشر
تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ , May 10 2015
  978-1-6231-31647,  36P.,  آمریکا
نویسنده (گان):دیده‌بان حقوق بشر؛
کدبازیابی: 98FDE8B
چکیده: دیده‌بان حقوق بشر در این گزارش، برمبنای اطلاعات گردآوری‌شده به واسطة مصاحبه با 60 کارگر یمنی و سومالیایی اخراج‌شده از عربستان سعودی، تصویری از بدرفتاری‌های مقامات عربستانی با کارگران مهاجر در طول فرایند اخراج ارائه داده. به گفتة این سازمان، سعودی‌ها از سال 2013 مجموعه‌ای از اقدامات را برای بازداشت و اخراج هزاران کارگر خارجی از این کشور آغاز کرده‌اند که در بسیاری از موارد با بدرفتاری و نقض فاحش حقوق انسانی این کارگران همراه بوده است. بسیاری از این کارگران در شرایطی به کشورهایشان فرستاده شده‌اند که دربارة سطح ایمنی و امنیت موجود در کشورهایشان تردیدهایی جدی وجود دارد.
موضوع(ات): حقوق بشر - عربستان سعودی؛ کارگران خارجی - عربستان سعودی؛ ؛ ؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: