بیوتروریسم و نقش آن در دنیای کنونی و تاثیر بر ایران گفت‌و‌گو با دکتر علی کرمی


منبع: مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
آدرس وب:http://peace-ipsc.org/fa/%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1%d...
تاریخ: ۱ دی ۱۳۹۵ , December 21 2016
 
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 92768FF
چکیده: بیوتروریسم شامل انتشار عمدی عوامل بیولوژیک چون باکتری‌ها، ویروس‌ها یا سموم‌ است که به شکل طبیعی‌ یا فرم دستکاری‌شده باشند. بیوتروریسم یکی از مفاهیم جدید و مهمی است که این روزها به‌طور روزافزونی در محافل علمی و نظامی مطرح می‌شود. درهمین‌راستا، نوشتار حاضر گفت‌وگویی است با دکتر علی کرمی، استاد دانشگاه، برای بررسی آینده بیوتروریسم و نقش آن در دنیای کنونی و تاثیر بر ایران و ارزیابی این موضوع که در یک سال گذشته در بحران یمن و عراق و سوریه چه استفاده‌ای از سلاح بیولوژیکی شده است.
موضوع(ات): ج‍ن‍گ‌ م‍ی‍ک‍رب‍ی‌ - پ‍زش‍ک‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌؛ ت‍روری‍س‍م‌ م‍ی‍ک‍رب‍ی‌؛ کرمی ، علی - مصاحبه‌ها؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مصاحبه
شاخه‌های مرتبط: