Challenge to an Inclusive Asia-Pacific Regional Trade Architecture
چالش چین برای یک معماری تجارت منطقه‌ای آسیا - پاسفیک


منبع: شورای آتلانتیک
تاریخ: ۹ خرداد ۱۳۹۷ , May 30 2018
  24,  آمریکا
نویسنده (گان): Robert A. Manning؛
کدبازیابی: 92427A9
چکیده: نتیجه منازعه تجاری میان چین و آمریکا در تعریف روابط میان دو کشور و تکامل معماری منطقه‌ای آسیا ـ پاسیفیک تأثیرگذار است. به باور نویسنده، گذار ناتمام چین به اقتصاد بازار و همگرایی نامناسب این کشور به نظام تجاری جهانی مبنع اصلی اختلاف میان چین و آمریکا شده است. به میزانی که دو کشور روابط اقتصادی خود را بازتوازن کنند و بر سر برخی از نقش‌ها و هنجارهای حاکم بر رفتارهای اقتصادی به توافق برسند می‌توانند نقشی بزرگ در رژیم تجارت منطقه‌ای در آسیا ـ پاسیفیک ایفاء کنند. نوشتار حاضر به بررسی نقش چین و آمریکا در ایجاد یک معماری تجارت منطقه‌ای در آسیا ـ پاسیفیک و چالش‌های چین در این زمینه پرداخته و درنهایت توصیه‌هایی در زمینه تقویت روابط چین و آمریکا ارائه داده است.
موضوع(ات): چین - روابط اقتصادی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط اقتصادی - چین؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: