A Strategy for the Trans-Pacific Century
راهبردی برای قرن فرا پاسفیکی


منبع: Atlantic Council
آدرس وب:http://www.atlanticcouncil.org/images/acsp_asia_strategy_...
تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ , March 14 2018
  United States
نویسنده (گان):Kroenig, Matthew ؛ Oh, Miyeon ؛
کدبازیابی: 8FBC4EC
چکیده: به باور نویسنده، نظم بین‌المللی مبتنی‌بر قوانین آزاد در آسیا در معرض تهدید قرار دارد. از آنجا که ایالات متحده و متحدان آسیایی و اروپایی این کشور با طیف گسترده‌ای از چالش‌های جدید در منطقه آسیا ـ پاسیفیک و در داخل کشورهای خود مواجه شده‌اند، لذا واشنگتن باید اهداف، استراتژی، سیاست‌ها و تعهدات خود درقبال رهبری در این منطقه را مورد بازنگری قرار دهد. نوشتار حاضر به بررسی و ارائه یک استراتژی برای سال‌های پیشروی آمریکا در این منطقه پرداخته و اهداف، عناصر و پیامدهای این استراتژی را مورد ارزیابی قرار داده است.  
موضوع(ات): ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: