کتاب اروپا (۱۱): ویژه مسائل استراتژیک اتحادیه اروپا


منبع: / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ , April 3 2012
  978-964-526-173-1,  ۴۶۳ص.,  تهران
نویسنده (گان):احمدی لفورکی، بهزاد تدوین و گردآوری؛
کدبازیابی: 8D37E90
چکیده: یازدهمین شماره از کتاب‌های منطقه‌ای اروپا به مسائل و چالش‌های فراروی اتحادیه اروپا اختصاص یافته و در قالب یک مقدمه و چهارده مقاله، حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و سیاست‌های امنیتی و دفاعی این اتحادیه را در بر گرفته است. بررسی چالش‌های اقتصادی فعلی، روابط اتحادیه با ناتو، و روابط با کشورهایی همچون آمریکا، روسیه، چین، هند، ترکیه و مناطق مختلف خاورمیانه، قفقاز و ... برخی از محورهای مهم این کتاب است.
موضوع(ات): اتحادیه اروپا؛ European Union؛ اتحادیه اروپا – سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: