کالبدشکافی داعش از ظهور تا افول


منبع: / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ , September 4 2017
 TISRI,  نخست,  978-964-526-251-6,  344ص.,  تهران
نویسنده (گان):نجات، سیدعلی؛
کدبازیابی: 8CFACC8
چکیده: در چند دهۀ اخیر، منطقۀ غرب آسيا و شمال آفریقا کانون بحران‌های گوناگونی بوده است. دراین‌میان، یکی از پدیده‌های نوینی که منطقه را با تنش و بحران مواجه ساخته، رشد و فعالیت جریان‌های اسلام‌گرای رادیکال و مهمترین آنها داعش است. داعش علاوه‌بر تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی، تهدیدی جدی برای امنیت ملی ایران به‌شمار می‌آید. درهمین‌راستا، شناخت و پیگیری ماهیت این گروه از‌نظر منافع حیاتی و امنیت ملی بسیار حائز اهمیت است. کتاب حاضر سعی دارد مسائلی از‌جمله: مبانی فکری و ایدئولوژیک، زمینه‌های شکل‌گیری، ساختار تشکیلاتی، تاكتيك‌ها و راهبردها، چالش‌ها و فرصت‌های اين گروه را براي ايران را بررسی کند و همچنين آينده و راهكارهاي مقابله با آن را به‌طور کامل مورد واکاوی قرار دهد.
موضوع(ات): داعش ؛ تروریست‌ها - سوریه ؛ تروریست‌ها - عراق؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: