میزگرد مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی و موسسۀ شرق‌شناسی روسیه


منبع: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه
تاریخ: ۸ مرداد ۱۳۹۶ , July 30 2017
  Dec 30 2018 12:00AM
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 8CA64F4
چکیده: نوشتار حاضر گزارش نشست تخصصی مشترک با موسسۀ شرق‌شناسی وابسته به آکادمی علوم روسیه است که با حضور کارشناسان در 8 مرداد ماه 1396 در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی برگزار شده است. عدم علاقه روسیه به بازکردن جبهۀ جدیدی در یمن، اعلام آمادگی همکاری با عراق در مقابله با داعش و اذهان به جدی بودن مسئلۀ کردی در منطقه و پیروی از نظرات بغداد در خصوص استقلال اقلیم، منافع اقتصادی روسیه در منطقۀ خلیج فارس و تلاش برای حفظ تعادل در مواضع سیاسی، اقتصادی و نظامی در منطقه، از موضوعات مورد بررسی در این گزارش بوده است.
موضوع(ات): روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛ یمن - سیاست و حکومت؛ ؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: