گزارش ویژه: گزارش نشست موسسه کارنگی با عنوان گفت‌وگو با ایران: استانبول و پس از آن


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ , May 20 2012
 
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 8C4BD2D
چکیده: این نوشتار گزارش نشستی است که با عنوان «گفت‌وگو با ایران: استانبول و پس از آن» در واشنگتن برگزار شده و به بررسی مهم‌ترین محورهای موضوعی بیان‌شده در این نشست پرداخته است که عبارتند از: ریشه‌های ایدئولوژیک آمریکاستیزی در نظام سیاسی ایران و نقش محوری این رویکرد در شکل‌دهی به سیاست خارجی ایران، اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت طرف ایرانی در جریان مذاکرات، دو رویکرد در برابر ایران، «حق غنی‌سازی» و «میل به ساخت سلاح هسته‌ای» ایران، فشار ناشی از تحریم‌ها و فضای داخلی ایران و سیاست آمریکا.
موضوع(ات): ایران - سیاست خارجی؛ فعالیتهای هسته‌ای ایران؛ ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: