امنیت‌سازی در خلیج فارس
Buikding Security in the Persian Gulf


منبع: فصلنامه مطالعات خاورمیانه
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ , June 21 2011
  سال هجدهم، شماره 64,  193 - 196
نویسنده (گان):مرسلی، فاطمه؛
کدبازیابی: 8C105BC
چکیده: کتاب حاضر با هدف تعیین و توسعه دستیابی به امنیت دراز مدت در داخل و اطراف خلیج فارس و تامین منافع آمریکا، متحدین و شرکایش نوشته شده است. از جمله نقاط قوت این کتاب می‌توان به استفاده از نام خلیج فارس به جای خلیج عربی و اشاره به سیر تاریخی نفوذ و حضور آمریکا در خلیج فارس نام برد. در کنار این نقاط قوت، کتاب دارای نقاط ضعفی نیز هست که تاکید بر ساختار امنیتی جدید در خلیج فارس بر اساس منافع آمریکا و متحدانش و استفاده ابزاری این دولت‌ها از حکومت‌های منطقه‌ای همسو، از آن جمله است.
موضوع(ات): خلیج فارس ، منطقه - امنیت ملی؛ هانتر ، رابرت ادوارد . امنیت‌سازی در خلیج فارس - نقد و تفسیر؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: