پایان شب سیه: خاطرات ۲۲ ماه زندان امیر جماعت اسلامی کردستان عراق


منبع: فصلنامه مطالعات منطقه‌ای جهان اسلام
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۸۹ , September 22 2010
  سال یازدهم ، شماره 42,  255 - 256
نویسنده (گان):طاهایی، علی؛
کدبازیابی: 8BAC217
چکیده: کتاب حاضر مروری است بر خاطرات ماموستا علی باپیر، امیر جماعت اسلامی کردستان عراق، با محوریت 22 ماه اسارت وی توسط اشغال‌گران آمریکایی نوشته شده است. این کتاب برای آشنایی با تحولات داخلی جماعت اسلامی کردستان عراق و شناخت دیدگاه‌های ماموستا علی باپیرو حائز اهمیت است. نقدی که بر کتاب وارد است این است که به نظر می‌رسد مصاحبه‌شونده آگاهانه بخشی از زوایای تاریخ را که موجب انتقاد از وی یا حزبش می‌شود بیان نکرده و بخش‌های دیگر را تقویت کرده است.
موضوع(ات): علی باپیر ، ماموست ، 1961 م. - ا ؛ ‏‫کردستان (عراق)‬ - سیاست و حکومت - قرن ‏‫۲۰م؛ عراق - تاریخ - قرن ‏‫۲۰م.؛ عمر ، هاوژین . پایان شب سیه: خاطرات 22 ماه زندان امیر جماعت اسلامی کردستان عراق - نقد و تفسیر؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: