کالبدشکافی داعش (ماهیت، ساختار تشکیلاتی، راهبردها، و پیامدها)


منبع: / موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۴ , January 12 2016
  978-964-526-231-8,  248ص.
نویسنده (گان):نجات، علی؛
کدبازیابی: 8AE3B8B
چکیده: کتاب حاضر به ارزیابی و کالبدشکافی داعش پرداخته است. به‌ همین‌منظور سعی شده است به پرسش‌های ذیل پاسخ داده شود: مبانی فکری و ايدئولوژيک این گروه از چه جریانی نشات می‌گیرد؟ علل شکل‌گیری و صعود آن چیست؟ نقش قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در افزایش قدرت داعش چیست؟ ساختار تشکيلاتي داعش به چه شکل است؟ این گروه از چه راهبردهایی در میدان جنگ بهره می‌برد؟ استراتژی رسانه‌ای آن چیست؟ علت جذابیت آن چیست؟ توانایی مالی آن از کجا تأمین می‌شود؟ عوامل تأثیرگذار در پیشروی و شکست داعش کدامند؟ چالش‌ها و فرصت‌های حضور این گروه در منطقه برای جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ و درنهایت، چگونه ممکن است گروهی که حدود پنج سال از زمان تشکیل آن گذشته، یکباره بتواند به این حد از توانایی و نفوذ دست پیدا کند؟
موضوع(ات): داعش؛ تروریستها – سوریه؛ تروریستها – عراق؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: