Sharing a Pot of Gold: Iran, Qatar and the Pars Gas Field
شراکت طلایی ایران و قطر در میدان پارس جنوبی


منبع: Middle East Institute
آدرس وب:http://www.mei.edu/content/sharing-pot-gold-iran-qatar-an...
تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۹۵ , August 22 2016
  17P.
نویسنده (گان):Seznec, Jean-François؛
کدبازیابی: 8A06E93
چکیده: نویسنده به شراکت ایران و قطر در میدان پارس جنوبی- که بزرگ‌ترین میدان گازی در جهان است - پرداخته و بر این باور است که علی‌رغم آگاهی دو کشور به اهمیت برخورداری از چنین ثروت عظیمی، رویکرد آنها در نحوۀ بهره‌برداری از آن متفاوت و منشاء بروز اختلاف میان دو کشور بوده است. این درحالی است که تداوم بهای پایین گاز، موجب متوقف شدن توسعۀ این میدان شده و این امر پیامدهای متفاوتی را برای دو کشور به همراه داشته است.
موضوع(ات): ایران - روابط اقتصادی - قطر؛ قطر - روابط اقتصادی - ایران؛ گاز - ایران - پالایشگاهها؛ ؛ ؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: