پژوهش و تحقیق: آسیب‌شناسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران


منبع: / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱ خرداد ۱۳۹۲ , May 22 2013
  شماره ۹۲/۱۰۴/۲,  ۴۲ص.
نویسنده (گان):ایزدی، حهان‌بخش؛
کدبازیابی: 895F3AF
چکیده: نگاهی به تقسیمات شکلی و تحولات محتوایی مفهوم دیپلماسی، در کنار معنایابی دیپلماسی عمومی و ایجاد افتراق میان این مفهوم با مفاهیم مشابه، همچون قدرت نرم، دیپلماسی فرهنگی، روابط عمومی، جنگ روانی و ... از بخش‌های محوری این پژوهش است. در ادامه به آسیب‌شناسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده و پیشنهاداتی نیز برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن ارائه شده است.
موضوع(ات): ایران - سیاست و حکومت - قرن ۱۴؛ دیپلماسی؛ ایران - روابط خارجی - قرن ۱۴؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: