میزگرد هیات مرکز بین‌المللی توسعه سیاست مهاجرت


منبع: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه
تاریخ: ۳ تیر ۱۳۹۶ , June 24 2017
  May 10 2018 12:00AM
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 88F92AC
چکیده: نوشتار حاضر به بررسی میزگرد هیات مرکز بین‌المللی توسعه سیاست مهاجرت پرداخته است. در این نشست، دکتر رضوانی، رئیس گروه مطالعات حقوقی، سیاسی و بین‌المللی به معرفی روند بوداپست، مرکز بین‌المللی توسعه سیاست مهاجرت و ابتکاراتی که در سال‌های اخیر از طرف سازمان مذکور در ارتباط با بحران مهاجرت با همکاری کشورهای ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، بنگلادش و ترکیه در قالب پروژۀ آزمایشگاهی "همکاری منطقه‌ای نیروهای انتظامی" به مورد اجرا درآمده پرداخته است.
موضوع(ات): مهاجرت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: