کتاب کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS)(۴) (ویژه مسائل استراتژیک روسیه)


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۶ فروردین ۱۳۹۱ , April 14 2012
  978-964-526-175-5,  ۳۳۷ص.,  تهران
نویسنده (گان):عسگریان، حسین گردآوری و تدوین؛
کدبازیابی: 88585B0
چکیده: روسیه در دو دهه گذشته دوران پرتنشی را به ‌لحاظ اقتصادی، اجتماعی و امنیتی از سر گذرانده و به ‌ویژه ازنظر امنیتی با تهدیدات و مشکلات مهمی روبه‌رو بوده است. در کتاب حاضر مهم‌ترین مسائل استراتژیک کنونی روسیه از جمله اسناد امنیت ملی، دکترین‌های نظامی، روابط نظامی و غیرنظامی، اصلاحات در نیروی نظامی و صنایع دفاعی، دورنمای چالش روسیه و آمریکا بر سر سپر ضدموشک اروپایی، نگاه استراتژیک روسیه به حوزه جنوبی و شرقی خود مورد توجه قرار گرفته است.
موضوع(ات): روسیه - امنیت ملی؛ کشورهای مستقل مشترک‌المنافع؛ روسیه – جنبه‌های استراتژیکی؛ روسیه – سیاست و حکومت – ۱۹۹۱م.-؛ روسیه – روابط خارجی؛ روسیه – روابط نظامی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: