گزارش ویژه: گزارش نظرسنجی: نگرش‌ها و باورهای جوانان عرب


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ , June 18 2016
  سال یازدهم، شماره 570,  12ص.
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 85C678A
چکیده: نوشتار حاضر به بررسی مهم‌ترین یافته‌های هشتمین پیمایش سالانۀ پروژۀ افکارسنجی جوانان عرب پرداخته است. این نظرسنجی، محصول مصاحبه‌هایی مستقیم با 3500 زن و مرد جوان 18 تا 24 سالۀ شانزده کشور عربی خاورمیانه و شمال آفریقا است. موضوعات مورد بررسی در این سنجش عبارتند از: کاهش قیمت نفت، ارتقاء آزادی‌های شخصی و حقوق بشر، توافق هسته‌ای ایران و منازعۀ سوریه، روابط سنی و شیعه، بیکاری و کمبود فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی و داعش. به باور نویسنده، روند بهبود وجهه و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در کشورهای عربی، روندی قابل توجه است و شاید بررسی دقیق‌تر ریشه‌ها و علل این روند بتواند زمینه‌ساز گسترش آن به دیگر بخش‌های جهان عرب هم باشد.
موضوع(ات): همه‌پرسی - کشورهای عربی؛ ایران - سیاست خارجی؛ توافق‌نامه هسته‌ای وین ، 2015م. 14 ژوئیه؛ کشورهای عربی - سیاست خارجی؛ کشورهای عربی - سیاست و حکومت؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: محرمانه
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: