کتاب بیداری اسلامی (ویژه مطالعات موردی)


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۳ فروردین ۱۳۹۱ , April 11 2012
  978-964-526-174-8,  ۳۱۹ص.,  تهران
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 839B50C
چکیده: کتاب حاضر به‌عنوان دومین مجلد از مجموعه کتب بیداری اسلامی، با تمرکز بر دلایل نابسامانی‌ها و ناآرامی‌ها در تعدادی از کشورهای عرب منطقه، به بررسی مورد به مورد ویژگی‌های خاص هر کشور پرداخته، ظرفیت جوامع و دولت‌های آن‌ها را در پذیرش فضای جدید مورد بحث قرار داده است.
موضوع(ات): جنبش‌های اسلامی – کشورهای عربی؛ اسلام – تجدید حیات فکری – کشورهای عربی؛ کشورهای عربی – اوضاع اقتصادی؛ کشورهای عربی – سیاست و حکومت؛ کشورهای عربی – اوضاع اجتماعی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: