بولتن ویژه: گام‌هایی برای بهبود عملکرد اندیشکده‌ها


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ , February 15 2014
  شماره ۹۲/۱۰۴/۱۲,  ۲۳ص.
نویسنده (گان):Selee, Andrew؛
مترجم (ان):احمدی لفورکی، بهزاد؛
کدبازیابی: 7FB9F80
چکیده: نوشتار حاضر تلخیصی است از کتاب «اندیشکده‌ها چه باید انجام دهند؟ راهنمایی راهبردی برای رسیدن به تاثیرگذاری سیاسی» به قلم اندرو سیلی که در آن نویسنده تلاش کرده تا نحوه دستیابی به تاثیرگذاری سیاسی از سوی اندیشکده‌ها را بر اساس تحقیقات انجام‌شده بر روی موسسات موفق در این زمینه بیان کند. نویسنده برای این کار در مقدمه کتاب به ایده‌هایی که اهمیت دارند و اندیشکده‌ها باید بر روی آنها تمرکز کنند، پرداخته و در ادامه فصول کتاب به پرسش‌هایی متعدد در این زمینه پاسخ داده است. مجموعه این پاسخ‌ها راهنمای اندیشکده‌ها در رسیدن به تاثیرگذاری سیاسی است.
موضوع(ات): سیاست‌گذاری – ایالات متحده – تحقیق – مدیریت؛ برنامه‌ریزی استراتژیک – ایالات متحده؛ موسسات تحقیقاتی – ایالات متحده – مدیریت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: