یک فدراسیون دفاعی در خاورمیانه
Federated Defense in the Middle East


منبع: CSIS
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۴ , November 2 2015
  978-1-4422-5880-8
نویسنده (گان):Hicks, Kathleen H؛ Alterman, Jon B؛
کدبازیابی: 7FAE2F3
چکیده: بنا به ادعای نویسندگان، گزارش بررسی دفاعی آمریکا در سال 2014 ، از وزارت دفاع این کشور خواسته تا رهیافت‌های منعطف و خلاقانه‌تری را برای رسیدن به اهدافش در خاورمیانه در پیش گیرد؛ رهیافت‌هایی نظیر ایجاد توانایی‌های کلیدی چندجانبه با متحدان در زمینه دفاع موشکی و هوایی یکپارچه، امنیت دریایی و نیروهای ویژه عملیاتی. نوشتار حاضر ایجاد یک فدراسیون دفاعی را برای اقدام آمریکا در منطقه پیشنهاد داده است. این رهیافت مبتنی‌بر این دیدگاه است که ایجاد ثبات در خاورمیانه نیازمند توجه مستمر و سرمایه‌گذاری ایالات متحده و متحدان و شرکای آن در جهان و خاورمیانه است.
موضوع(ات): سیاست نظامی- ایالات متحده؛ سیاست امنیتی - ایالات متحده؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: