EU-US security strategies: comparative senarios and recommendations
استراتژی های امنیتی ایالات متحده و اتحادیه اروپا: سناریوهای تطبیقی و توصیه ها


منبع: پروژه مشترک مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک (CSIS)، مؤسسه امور بین‌المللی ایتالیا (IAI)، مؤسسه فنلاندی امور بین‌المللی، بنیاد مطالعات استراتژیک فرانسه
آدرس وب:http://www.iai.it/pdf/economia_difesa/eu-us-security-stra...
تاریخ: ۹ تیر ۱۳۹۰ , June 30 2011
  230P.,  italy
نویسنده (گان):گروه نویسندگان؛
کدبازیابی: 7D0A242
چکیده: همکاری بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده اهمیتی کلیدی برای آن دو در پرداختن به چالش‌های جهانی پیچیده دارد. علی‌رغم فراز و نشیب‌های متعدد، همکاری این دو به‌لحاظ اقتصادی چشمگیر است و از انسجام خوبی بهره می‌برد. اما حوزه‌های سیاسی و امنیتی همواره آزمونی جدی برای کارآمدی مشارکت دوجانبه و تداوم و انسجام روابط بوده است. ازاین‌رو تعمیق دید سیاستمداران اروپایی و آمریکایی در زمینه مسائل دوجانبه حوزه‌های سیاسی و امنیتی اهمیتی کلیدی در ارتقای روابط فراآتلانتیک دارد و یکی از راه‌های تعمیق، شناسایی هم‌پوشانی‌های امنیتی بالقوه بین دو طرف و پیشبرد گفتگوها در زمینه نگرانی‌های امنیتی مشترک است. نوشتار حاضر در چهار حوزه به این مسائل پرداخته و استراتژی‌های امنیتی دو طرف را در راستای اهداف فوق بررسی کرده است.
موضوع(ات): سیاست امنیتی - ایالات متحده؛ سیاست امنیتی - اتحادیه اروپا؛ ایالات متحده - روابط خارجی - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - روابط خارجی - ایالات متحده؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: تحقیق و پژوهش
شاخه‌های مرتبط: