مصاحبه با میخائیل باگدانوف: نمایندۀ ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور آفریقا و غرب آسیا و معاون وزیر خارجه این کشور


منبع: فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ , March 20 2018
  سال دوم، شماره 7 ,  Oct 23 2018 12:00AM
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 7BDE1E9
چکیده: نوشتار حاضر گفت‌و‌گوییست با میخائیل باگدانوف، نمایندۀ ویژۀ رئیس‌جمهور روسیه در امور آفریقا و غرب آسیا و معاون وزیر خارجه این کشور، به باور وی، روسیه و ایران با استفاده از ظرفیت‌های اقصاد داخلی و توان نهفته در مردم بزرگ این دو کشو، می‌توانند فشارهای وارده از سوی آمریکا را خنثی کنند و راه خود را پیش ببرند. وی اقدام هماهنگ کشورش با ایران در مقابله با گروه‌های تروریستی درسوریه را ثمربخش توصیف کرده و در عین حال معتقد است سلسلۀ ابتکارات اقتصادی و سیاسی برای تقویت پیروزی‌های میدانی لازم و ضروری است. به باور وی اتخاذ سیاست فعال در روسیه را عامل پیروزی‌های منطقه‌ای و اتکا به سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا را مهم‌ترین دلیل عقب‌ماندگی کشورش ارزیابی کرده است.
موضوع(ات): ایران - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ایران؛ باگدانوف، میخائیل - مصاحبه‌ها ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مصاحبه
شاخه‌های مرتبط: