کتاب کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (۳): ویژه تحولات روسیه و قفقاز


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۷ فروردین ۱۳۸۹ , April 6 2010
  978-964-526-123-6,  ۲۴۶ص. ,  تهران
نویسنده (گان):ماه‌پیشانیان، مهسا گردآوری و تدوین؛
کدبازیابی: 7ACD3E9
چکیده: کتاب حاضر که سومین شماره از مجموعه کتاب‌های مرتبط با کشورهای مستقل مشترک‌المنافع می‌باشد، سعی دارد تحولات روسیه و کشورهای واقع در منطقه قفقاز و همچنین منطقه مورد مناقشه قره‌باغ را ازمنظر تحولات داخلی و خارجی آنان در سال ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار دهد. همچنین در بخش دیگری از این کتاب، روابط هریک از کشورهای مذکور با ایران به‌طور جداگانه مورد توجه قرار می‌گیرد.
موضوع(ات): کشورهای مستقل مشترک‌المنافع – سیاست و حکومت؛ کشورهای مستقل مشترک‌المنافع – روابط خارجی – ایران؛ ایران – روابط خارجی – کشورهای مستقل مشترک‌المنافع؛ روسیه – سیاست و حکومت – ۱۹۹۱م. -؛ قفقاز – سیاست و حکومت – ۱۹۹۱م. -؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: