ایران و برنامۀ تراسیکا و ابتکار راهرو گاز جنوبی اتحادیۀ اروپایی در دوران پساتحریم


منبع: فصلنامه روابط خارجی
تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۴ , December 21 2015
  سال هفتم، شماره 27
نویسنده (گان):سازمند، بهاره؛ کاویانی‌فر، پیمان؛
کدبازیابی: 790D0F8
چکیده: به باور نویسنده، موقعیت ژئوپلیتیکی که جمهوری اسلامی ایران در آن قرار دارد، به طور بالقوه این کشور را در مسیر راهروهای بین‌المللی انتقال نفت، گاز، کالا و مسافر قرار داده و با سیاست منزوی کردن ایران، این راهروها نیز دچار ناکارامدی‌های ساختاری شده‌اند. حل‌وفصل احتمالی مناقشۀ هسته‌ای ایران و غرب که نقطۀ عطفی در روابط ایران و جامعۀ بین‌المللی است، این پرسش را مطرح می‌کند که متعاقب کاهش قابل توجه بار امنیتی در روابط اروپا و ایران و استمرار و تقویت سیاست خارجی توسعه‌گرا ازسوی ایران، چه تحولاتی در وضعیت پرچالش دو برنامۀ راهروی گاز جنوبی و راهروی تراسیکا به‌وجود خواهد آمد؟
موضوع(ات): ایران - موقعیت بین‌المللی؛ گاز - جنبه‌های سیاسی؛ گاز - اتحادیه اروپا - صنعت و تجارت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: