روندها و تحولات نظامی و امنیتی جهانی در سال 2018


منبع: ماهنامه نامه آینده‌پژوهی
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ , March 20 2018
  شماره 53
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 78CDF1B
چکیده: به باور نویسنده، در سال 2017 تحولات و جنگ‌های مختلف در غرب آسیا این منطقه را به عنوان ناامن‌ترین منطقه و پرتهدیدترین حوزه برای امنیت جهانی مطرح کرده است. این‌که در سال 2018 مهم‌ترین روندهای نظامی و امنیتی چه خواهند بود و تهدیدهای اصلی برای امنیت جهانی یا جنگ‌های احتمالی به چه مناطق یا موضوع‌هایی مرتبط هستند، مسئله اصلی نوشتار حاضراست. این نوشتار ضمن مروری بر مهم‌ترین تحولات نظامی- امنیتی سال‌های اخیر، به مسائل و تحولات نظامی- امنیتی کلیدی در سال 2018 پرداخته است.
موضوع(ات): امنیت بین‌المللی؛ سیاست نظامی - خاورمیانه؛ سیاست امنیتی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: