کانون‌های تعارض:همکاری اقتصادی درمان همه دردهای خاورمیانه است


منبع: ماهنامه سیاست خارجی و بین‌الملل دیپلمات
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ , March 5 2016
  شماره 4,  152
نویسنده (گان):بهرامی‌مقدم، سجاد؛
کدبازیابی: 75D07CA
چکیده: بحران‌های کنونی خاورمیانه به‌ویژه بحران سوریه، عراق و یمن که ایران و عربستان را به‌مثابه دو مرکز برجستۀ نفوذ منطقه‌ای در کنار دیگر بازیگران ذی‌نفع و درگیر کشمکش‌های تحلیل‌برنده کرده است، همچنان پیامدها و عواقبی ناخوشایند برای رشد همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای دارند. به باور نویسنده، افق آیندۀ منافع حاصل از همکاری در زمینه‌های موضوعی اقتصادی و یا افق آیندۀ همکاری در دیگر کانون‌های بحرانی منطقه‌ای خاورمیانه می‌تواند زمینه‌های توافق بین ایران و عربستان - به‌مثابه دو مرکز پرنفوذ متعارض منطقه‌ای در بحران‌های کنونی سوریه، عراق و یمن- را تقویت کرده و با تسهیل حل‌و‌فصل این بحران‌ها، درنهایت چشم‌اندازهای رشد و توسعۀ اقتصادی را در خاورمیانه تقویت کند.
موضوع(ات): خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ خاورمیانه - سیاست اقتصادی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: