تعارض و آشوب در خاورمیانه معاصر


منبع: فصلنامه مطالعات خاورمیانه
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۸۹ , June 21 2010
  سال هفدهم، شماره 60,  169 - 179
نویسنده (گان):ارغوانی، فریبرز؛ شهریاری، حیدر؛
کدبازیابی: 7538D95
چکیده: کتاب حاضر مجموعه مقالاتی است که مهم‌ترین تعارضات و آشوب‌ها را در تاریخ خاورمیانه زمینه‌یابی و بررسی کرده است و با تمرکز بر دوره زمانی ۱۹۸۰ به بعد با اتخاذ رویکردی تحلیلی - تاریخی انواع چالش‌ها مانند گروه های انقلابی، جنگ‌های داخلی و سنتی مهم این منطقه را پوشش داده است.
موضوع(ات): خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ خاورمیانه - امنیت ملی؛ روبین باری . تعارض و آشوب در خاورمیانه معاصر - نقد و تفسیر؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: