"عشوائية" أميركية أم مدروسة استراتيجية
حمله نظامی آمریکا به سوریه: اقدام بی هدف یا استراتژی حساب شده


منبع: مرکز مطالعات حرمون
تاریخ: ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ , April 7 2018
  14,  قطر
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 743CAE2
چکیده: نوشتار حاضر تلاش دارد نگاهی جامع به حمله نظامی آمریکا به سوریه (که در اوایل سال 2018 انجام شد) بیندازد. به باور نویسنده برندۀ اصلی این تهاجم نظام سوریه بوده است که با دریافت ضربۀ کوچک، همچنان بقای خود را حفظ کرده و معارضان سوری نیز بازندگان این تهاجم بودند که امید زیادی به اقدامات آمریکا داشته‌اند. به باور نویسنده ایران یکی از اهداف آمریکا بوده است و این کشور در تلاش بوده تا این پیام غیر مستقیم را به سوریه بدهد که حضور ایران برای آمریکا حساسیت زا است. به باورنویسنده حملات فوق اقدامی بی‌هدف بوده که منجر به تقویت موضع نظامی سوریه و ایران شده است.
موضوع(ات): ایالات متحده - سیاست خارجی؛ سوریه - سیاست و حکومت؛ ایالات متحده - سیاست نظامی؛
زبان مدرک: عربی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: