سیاست دوگانه عربستان سعودی در قبال تحولات خاورمیانه: گفت‌و‌گو با دکتر علی‌اکبر اسدی


منبع: فصلنامه دیپلماسی صلح عادلانه
آدرس وب:http://peace-ipsc.org/wp-content/uploads/2012/01/ipsc-int...
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۰ , September 22 2011
  شماره ۵ ,  ۲۰۶ - ۲۰۳
نویسنده (گان):کرمی، کامران؛
کدبازیابی: 73E2175
چکیده: این نوشتار گفت‌و‌گویی با دکتر علی اکبر اسدی، پژوهشگر ارشد خاورمیانه در مرکز تحقیقات استراتژیک در ارتباط با سیاست دو پهلو عربستان سعودی در تغییر و تحولات خاورمیانه، موضع عربستان سعودی در هماهنگی و پیوند با رویکرد آمریکا در منطقه و همچنین واکنش احتمالی محور مقاومت، سقوط متحدینی همچون مصر بر محیط پیرامونی عربستان سعودی و سناریوهای پیش‌روی عربستان در تحولات جدید است.
موضوع(ات): عربستان سعودی - سیاست خارجی؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ آفریقای شمالی - سیاست و حکومت؛ اسدی، علی‌اکبر - مصاحبه‌ها ؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مصاحبه
شاخه‌های مرتبط: