Risks of doing business with iran
خطرات انجام تجارت با ایران


منبع: FDD
تاریخ: ۹ تیر ۱۳۹۷ , June 30 2018
  58,  آمریکا
نویسنده (گان):Dershowitz, Toby؛
کدبازیابی: 732070D
چکیده: به باور نویسنده، انجام معاملات با ایران می‌تواند خطراتی را برای شرکت‌ها و بخش‌های تجاری بین‌المللی به همراه داشته باشد به خصوص در برهۀ کنونی و با بازگشت تحریم‌ها علیه ایران توسط آمریکا. بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی پس از خروج آمریکا از برجام دست از انجام معامله با ایران کشیدند. با اینحال پیش از اعمال تحریم‌ها و خروج از برجام نیز خطرات انجام معاملات تجاری با ایران همچنان به خاطر مواردی همچون فساد فراگیر، ریسک‌های حقوقی، نقض سیستماتیک حقوق بشر و حمایت دائمی از سازمان‌های تروریستی خارجی وجود داشت. نوشتارحاضر منابعی مهم را به منظور شناسایی گونه‌های مختلفی از خطراتی که موسسات مالی خارجی با آن در ایران روبرو هستند فراهم آورده است.
موضوع(ات): تحریم اقتصادی - ایران؛ ؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: