چین و الزامات توسعۀ روابط با آمریکای لاتین؛ (بررسی دورۀ ریاست جمهوری هو جینتائو)


منبع: فصلنامه سیاست
آدرس وب:http://https://journals.ut.ac.ir/article_59931_8197731d7f...
تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۵ , January 4 2017
  سال چهل‌وشش، شماره 4
نویسنده (گان):سازمند، بهاره؛ ارغواني پيرسلامي، فريبرز ؛
کدبازیابی: 72B9AB5
چکیده: به باور نویسنده، الزامات درونی، منطقه‌ای و بین‌المللی توسعۀ چین این کشور را متوجه مناطق مختلف کرده است و ازاین‌رو، نمی‌توان فقط به تاثیر تغییر کارکرد رهبری در تغییر اولویت‌های سیاست خارجی چین اهمیتی قائل بود. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که چرا سیاست خارجی چین در دورۀ ریاست‌جمهوری هو جیتنائو گسترش روابط با کشورهای آمریکای لاتین را مدنظر قرار داد؟ ویژگی‌های سطح خرد همانند اصول مورد تاکید هو در عرصۀ داخلی و سیاست خارجی و تلاقی آنها با متغیرهای منطقه‌ای و بین‌المللی به تغییر جهت‌گیری در سیاست خارجی چین کمک کرده است.
موضوع(ات): چین - روابط خارجی - آمریکای لاتین؛ آمریکای لاتین - روابط خارجی - چین؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: