بولتن قفقاز: رویدادها و تحلیل‌ها (۹)


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ , August 9 2009
 TISRI,  ۸۸/۱۰۴/۱۹۸,  ۶۰,  تهران
نویسنده (گان):موسسه فرهنگی مطالعات تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ شعبه اردبیل تدوین؛
کدبازیابی: 72594F0
چکیده: بولتن حاضر در پنج فصل مسائل و تحولات مرتبط با کشورهای قفقاز منجمله آذربایجان، ارمنستان و گرجستان و همچنین تحولات قره‌باغ را مورد بررسی قرار داده و در فصلی جداگانه نیز تحت عنوان «تحولات راهبردی» به سفر رئیس‌جمهور رژیم صهیونیستی به آذربایجان می‌پردازد.
موضوع(ات): قفقاز - سیاست و حکومت؛ قفقاز - روابط خارجی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: