Federated Defense in Asia
دفاع متحد در آسیا


منبع: CSIS
آدرس وب:http://csis.org/files/publication/141120_green_federatedd...
تاریخ: ۹ دی ۱۳۹۳ , December 30 2014
  978-1-4422-4045-2,  42P.
نویسنده (گان):J. Green, Michael؛ Cooper, Zack؛
کدبازیابی: 71E2521
چکیده: مدت‌هاست که ایالات متحده بر اشتیاق خود برای همکاری با متحدان و شرکاء خود برای تامین چالش‌های امنیتی اصرار دارد. در واقع از نظر آمریکا، بسیاری از چالش‌های امنیتی از تروریسم گرفته تا حملات سایبری را می‌توان با واکنش‌ها و اقدامات چندجانبه مهار نمود. در این میان شاید منطقة آسیا که به‌طور بالقوه می‌تواند تهدیدی برای امنیت و رفاه جهانی در آینده شود، مکان مناسبی برای این همکاری‌ها باشد. نوشتار حاضر به بررسی احتمال یک همکاری دفاعی متحد میان آمریکا و شرکای این کشور در آسیا پرداخته است. نویسندگان در این گزارش به ضرورت به‌کارگیری یک رهیافت متحد در آسیا تاکید و چگونگی کاربرد این رهیافت را در صحنة عمل مورد توجه قرار داده‌اند.
موضوع(ات): ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ایالات متحده - روابط نظامی - آسیا؛ آسیا - روابط نظامی - ایالات متحده؛ ؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: