روابط و رویکردهای قدرت‌های بزرگ در سال 2018


منبع: ماهنامه نامه آینده‌پژوهی
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ , March 20 2018
  شماره 53
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 71877F5
چکیده: به باور نویسنده، در راستای پیش‌بینی روابط و رویکردهای قدرت‌های بزرگ در سال 2018، افزایش رقابت‌ها و تنش‌های بین آمریکا با چین و روسیه، قابل انتظار است. روسیه به عنوان یکی از قدرت‌های تجدید نظرطلب بین‌المللی، با ایجاد نظام تک‌قطبی تحت رهبری آمریکا در جهان مخالف است. چین نیز به‌عنوان مهم‌ترین قدرت نوظهور اقتصادی و سیاسی در جهان،به تدریج در حال به چالش کشیدن موقعیت برتر آمریکا در اقتصاد جهانی و نظام بین‌المللی است. نوشتار حاضر تلاش دارد با بررسی رویکردها و روابط قدرت‌های بزرگ در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و وضعیت داخلی، چشم‌اندازی از این رویکردها در سال 2018 ترسیم کند.
موضوع(ات): ایالات متحده - روابط خارجی - چین ؛ چین - روابط خارجی - ایالات متحده ؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ چین - سیاست خارجی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: