Iran’s Priorities in a Turbulent Middle East
اولویت‌های ایران در خاورمیانه آشفته


منبع: گروه بین‌المللی بحران(ICG)
تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ , April 30 2018
  44,  بلژیکـ/ آمریکا
نویسنده (گان): گروه بین‌المللی بحران (ICG)؛
کدبازیابی: 6E40352
چکیده: به باور نویسنده، اولویت‌ها و الزامات اصلی مورد نظر سیاست‌گذاران و کارشناسان ایرانی مقیم داخل کشورعبارتند از: تداوم در نظر گرفتن عراق به عنوان"عمق استراتژیک"جمهوری اسلامی، درنظر گرفتن لبنان به عنوان"خط مقدم دفاع" از ایران در منطقه، برقراری"اتحاد عمیق"با حکومت سوریه، تلاش برای تبدیل یمن به "پاشنه آشیل" عربستان سعودی. نوشتار حاضر به بررسی پیامدهای عمده سیاست‌های منطقه‌ای ایران پرداخته است که عبارتند از: گسترش حس ناامنی در منطقه؛ دخالت دادن هرچه بیشتر محاسبات ایدئولوژیک، فرقه‌ای و اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی در ایران؛ دامن زدن به نظامی‌گری در منطقه؛ استفاده موفق ایران از اشتباهات دشمنان خود در مناطقی مانند یمن و پر کردن خلأ امنیتی ناشی از وجود دولت‌های ورشکسته در منطقه.
موضوع(ات): ایران - سیاست خارجی؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: