چالش‌های جهانی امریکا در دوران اوباما
American Global Challenges The Obama Era


منبع: دو ماهنامه اطلاعات راهبردی
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ , March 18 2013
  سال دهم، شماره ۱۱۴,  143-152
نویسنده (گان):ترابی، قاسم؛
کدبازیابی: 6D15FF4
چکیده: کتاب حاضر در قالب ده فصل، با نگاهی انتقادی به سیاست خارجی آمریکا به ویژه در برخورد و مدیریت مسائل جهانی نوشته شده است. نویسنده ضمن انتقاد از سیاست بوش پسر، به قدرت رسیدن اوباما را موقعیت مناسبی برای حل‌وفصل مشکلات جهانی ارزیابی کرده است. وی پیشنهادهایی نیز با توجه به شخصیت و نوع نگاه اوباما، برای مدیریت بحران‌های جهانی ارئه کرده است؛ ضمن اینکه سیاست چند سال گذشته اوباما را در حوزه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار داده است. مطالعه کتاب حاضر کمابیش خواننده را با تحولات سیاست خارجی آمریکا طی یک دهه گذشته آشنا می‌کند. همچنین ازآنجایی‌که سیاست خارجی بوش و اوباما را با هم مقایسه کرده درک عمیق‌تری برای خواننده در زمینه سیاست خارجی آمریکا و تفاوت رویکرد جمهوریخواهان و دموکرات‌ها ایجاد می‌کند.
موضوع(ات): ایالات متحده - سیاست خارجی؛ تروریسم - پیشگیری؛ ایالات متحده - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ایالات متحده؛ زکی ، محمد. چالش‌های جهانی آمریکا در دوران اوباما - نقد و تفسیر؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: