?Has the last trump sounded for the transatlantic partnership
آیا زنگ‌ها برای آخرین همکاری‌های فراآتلانتیک به صدا در آمده است؟


منبع: مرکزی برای اصلاح اروپایی
تاریخ: ۹ خرداد ۱۳۹۷ , May 30 2018
  16,  London
نویسنده (گان):بوند، ایان ؛
کدبازیابی: 6C843EE
چکیده: به باور نویسنده، ترامپ نزدیکی اروپا و آمریکا را به خطر انداخته است. تاکید بر افزایش سهم پرداختی کشورهای اروپایی از هزینه‌های ناتو، اصرار بر نابرابر بودن روابط تجاری اروپا و آمریکا، کنار نهادن این اتحادیه ازمناسبات بین‌المللی مانند مسئلۀ کره و همچنین خارج شدن از توافقنامه‌های اروپایی‌محورمانند توافق پاریس باعث شده تا شکافی بی‌سابقه بین دو سوی آتلانتیک شکل بگیرد. اگرچه کلیت فراآتلانتیک همچنان دموکراسی‌محور و با هنجارهای ارزشی پیش‌می رود اما گویی دو طرف به‌دنبال ایجاد نوعی مقاومت داخلی دربرابر سیاست‌های یکدیگر هستند.
موضوع(ات): ایالات متحده - سیاست خارجی؛ اروپا - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - اروپا؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: