کتاب: «مشارکت ایران - روسیه: یک بررسی اجمالی و پیشنهادهایی برای آینده»


منبع: سایت ایراس
آدرس وب:http://www.iraneurasia.ir/fa/doc/news/2518/%da%a9%d8%aa%d...
تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۵ , December 13 2016
 
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 6C1E15B
چکیده: روابط ایران و روسیه، چه به‌لحاظ تاریخی و چه به‌لحاظ موضوعات جاری منطقه‌ای و بین‌المللی و یا مباحث آینده‌پژوهی، همواره در کانون توجه و بحث کارشناسان راهبردی و استراتژیست قرار دارد و به‌دنبال تبیین دلایل، الزامات، فرصت‌ها و چالش‌ها و درنتیجه راهبردهایی برای گسترش همکاری و مشارکت دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی میان دو کشور هستند. برهمین‌اساس، متخصصان امر در ایران و روسیه یک پروژۀ مشترک برای بررسی زمینه‌ها، فرصت‌ها و راهکارهای مشارکت راهبردی ایران و روسیه در مرحلۀ جدید را با هدف ارائۀ پیشنهادهای راهبردی به دولت‌های متبوع ارائه داده‌اند. «کتاب مشارکت ایران - روسیه: یک بررسی اجمالی و پیشنهادهایی برای آینده» ماحصل این همکاری است.
موضوع(ات): ایران - روابط خارجی - روسیه فدراتیو ؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ایران؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: