گزارش ویژه: پیش‌نشست کنفرانس امنیتی تهران بررسی سیاست خارجی آمریکا در منطقۀ غرب آسیا (2)


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۵ , November 19 2016
  سال یازدهم، شماره 629
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 6996216
چکیده: نوشتار حاضر به بررسی پیش‌نشست کنفرانس امنیتی تهران پرداخته است. این نشست حول محور دو سوال شکل گرفته است: آیا راهبرد آمریکا در غرب آسیا کنش یا واکنش نسبت به شرایط موجود است؛ بر همین اساس، پیامدهای این سیاست برای جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟ و جمهوری اسلامی ایران برای اثرگذاری بر راهبرد آمریکا در منطقه چه ابزارهایی را در اختیار دارد؟
موضوع(ات): ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ایران - سیاست خارجی؛ آسیای غربی - سیاست و حکومت ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: محرمانه
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: