Outfoxed by the Bear? America’s Losing Game Against Russia in the Near East
برتری خرس؟ بازی باخته آمریکا در برابر روسیه در خاور نزدیک


منبع: مؤسسه پژوهش سیاست خارجی(FPRI)
تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ , April 30 2018
  16
نویسنده (گان):مایکل ای.رینولدز ؛
کدبازیابی: 68F615E
چکیده: روسیه پس از یک رقابت چند ده ساله با آمریکا، در نهایت با شکست ارتش سرخ در برابر مجاهدین افغان مورد حمایت "سیا" در دهه 1980قرار گرفت که در نهایت به فروپاشی اتحاد شوروی در 1991 انجامید، این کشور خیلی زود روند احیاء خودش را آغاز کرد. به باور نویسنده، یکی از دستاوردهای پوتین در سوریه جلوگیری از تحکیم موقعیت آمریکایی‌ها در سوریه و غرب آسیا با استفاده از کردهای سوریه بوده است. نویسنده به دولت ترامپ و ناتو توصیه کرده است که به جای پیاده کردن طرح‌هایی همچون "راهبرد دفاع ملی 2018" زاویه دید خود را نسبت به روسیه عوض کنند و با احتیاط و بدون برتری‌جویی به اقدامات این کشور در غرب آسیا بنگرند.
موضوع(ات): ایالات متحده - سیاست خارجی؛ روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: