Каспийский заслон; Силы, размещенные в Гиссаре, станут непреодолимым барьером для Соединенных Штатов
مانع خزری، نیروهای مستقر در «حصار» مانع غیرقابل عبور برای آمریکا


منبع: مجله «کوریر نظامی-صنعتی»
آدرس وب:http://www.vpk-news.ru/articles/33316...
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۵ , November 2 2016
 
نویسنده (گان):نیکلایِفسکی، میخائیل؛
کدبازیابی: 68742BF
چکیده: نویسنده با اشاره به شلیک موشک‌های «کالیبر-ان ک) و Х-555, Х-101 به سوریه که برخی از آنها از دریای خزر انجام شده، تأکید دارد که بعد از این اقدام، آمریکا باید نسبت به توانایی‌های روسیه هم در این نوع موشک و هم حامل‌های آنها یعنی ناوهای موشک‌انداز تجدیدنظر کرده و این توانایی‌ها را جدی بگیرد. در این شرایط شلیک راکت به‌سمت سوریه، نه‌تنها توسعۀ امکانات روسیه در این زمینه را نشان داد، بلکه فضای ژئوپولیتیک آن را نیز گسترش داده است. نویسنده در این زمینه نقش ایران را مهم دانسته است؛ زیرا هرچند محدود، اما فضای خود را هم برای موشک‌ها و هم هواپیماهای روسی در اختیار مسکو قرار داد و همکاری آنها در همدان نیز قابل تأمل است.
موضوع(ات): سیاست نظامی - روسیه فدراتیو؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ دریای خزر ، منطقه - امنیت ملی؛ ؛ ایران - روابط نظامی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط نظامی - ایران؛ ؛
زبان مدرک: روسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: