بازاندیشی ژئوپلتیکی در مفهوم امنیت در دنیای بدون مرز (با نگاهی به مفاهیم جدید امنیتی در خاورمیانه)


منبع: ماهنامه اطلاعات راهبردی
تاریخ: ۳۱ فروردین ۱۳۸۸ , April 20 2009
  سال هفتم,  71,  27 -46,  تهران
نویسنده (گان):ماه‌پیشانیان ، مهسا؛
کدبازیابی: 67F4776
چکیده: با شکل گرفتن مباحث جدید در زمینه ژئوپلتبک انتقادی که ژئوپلتیک‌‌های سنتی و اقتصادی را به چالش کشاند، مفاهیم امنیتی نیز به شدت دستخوش تغییر شد. افزون بر این، امروزه منابع تهدیدهای نامشخص، پراکنده، غیرسرزمنی و غیرنظامی بوده و دولت‌ها بیشتر از آن‌که خارج از مرزها احساس ناامنی کنند، در داخل با مانع پیچیده ناامنی روبه رو بوده و دیگر نمی‌توانند امنیت و یا ناامنی خود را تنها بر اساس مرزهای جغرافیایی تعریف کنند. بر اساس این مبحث اجمالی در نوشتار حاضر ما در صدد هستیم نقش ژئوپلتیک در مفهوم‌سازی امنیت در دوره کنونی را مورد بررسی قرار داده و به پاسخ این سئوالات بپردازیم که آیا می‌توان نقش ژئوپلتیک را در مفهوم جدید امنیت در سطح جهانی و منطقه‌ای به ویژه در خاورمیانه و ایران مورد بازاندیشی قرار داد؟
موضوع(ات): امنیت؛ خاورمیانه - امنیت ملی؛ سیاست جغرافیایی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: