سوسيولوجيا إعلام الثورات العربية بالمهجر: الوظائف وسرديات الخطاب
جامعه‌شناسی رسانه‌های انقلاب‌های عربی مهاجر: وظایف و روایت‌های گفتمانی


منبع: مرکز الجزیره للدراسات
تاریخ: ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ , April 12 2018
  17,  قطر
نویسنده (گان):محمد مرسی محمد؛
کدبازیابی: 679EE3D
چکیده: به باور نویسنده، اکثر رسانه‌های اطلاع رسانی انقلاب‌های عربی در خارج از کشو‌رهایی که درگیر انقلاب شدند، به وجود می‌آید. این رسانه‌ها دارای یک وضعیت پیچیده تحت تاثیر عوامل درهم تنیده است که نیازمند مطالعه در سطوح جامعه‌شناختی، اقتصادی و همچنین سیاسی می‌باشند، به‌خصوص که تاثیرات اخبار منتشره با واقعیات زندگی مردم ارتباط دارد و زمینه را برای کنشگری مردم فراهم می‌کند. به همین دلیل رسانه‌های مهاجر باید با شناخت وظایف و شیوه‌های صحیح اطلاع‌رسانی بر تاثیرگذاری خود بیفزایند.
موضوع(ات): رسانه‌های گروهی - کشورهای عربی؛
زبان مدرک: عربی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: